Sayfalar

17 Temmuz 2008 Perşembe

Revit MEP


Tasarım, Analiz, Optimizasyon
Revit® MEP, mekanik ve elektrik tesisat tasarımı ve
projelendirmesi için geliştirilmiştir. Yapı Bilgi Sistemi ile
3D tasarım ve projelendirme yapmanızı sağlar.Revit Architecture ya da Revit Structure
yazılımları ile uyumlu ortak 3D modeli kullanarak,
mimarlar, inşaat, makina ve elektrik mühendisleri
arasında, zaman kaybına yol açan hataları en
alt seviyeye indirirsiniz. Revit’in parametrik
değişim motoru sayesinde tüm gelişen tasarım
ve dokümantasyonunuz güncel tutularak, iş
akışınıza bağlı kalmanız ve yönetmeniz sağlanır.
Yapı Bilgi Sistemi avantajlarını, optimize edilmiş
mühendislik projeleri ile yaşayın ve analiz
araçlarıyla bina performansını geliştirin. Yeterli
geri besleme sayesinde tasarım hedeflerinize,
bütçe ve iş programınıza bağlı kalın.

Sürdürülebilir Yapı Tasarımı
Revit MEP yazılımı, tümleşik ısıtma ve soğutma
yükü analiz araçları ile enerji analizi yapmanızı,
sistem ihtiyaçlarını değerlendirebilmenizi ve
ısıtma-soğutma yükü hesap raporlarını alabilmenizi
sağlar. Revit MEP, gbXML formatını destekler.
Proje mahallerinin malzeme bilgileri, hacimleri,
alanları, aydınlatma armatürleri vb. tüm bilgileri
bu format ile paylaşılabilir. Bu formatı kullanan
web servisleri ve analiz yazılımları ile yükleri
hesaplayabilirsiniz. Isıtma ve soğutma ihtiyaçlarına
yönelik kapsamlı analizler, Leadership in Energy
and Environmental Design (LEED) standartlarında
gün ışığı simülasyonları, termal enerji vb. birçok
analiz yaparak, yüksek performanslı, çevreci
ve sürdürülebilir yapılar yaratabilirsiniz.

Kanal ve Boru Boyutlandırma
Basınç Hesaplamaları

ASHRAE fittings kayıpları bilgi bankası içeren
tümleşik hesaplayıcılar ile ebat ve basınç kaybı
hesaplarını endüstriyel standartlara uygun bir
şekilde yapabilirsiniz. Proje çizimlerinde kanal
ve boru hatları ebatlandırmalarında dinamik
boyutlandırma metotlarından herhangi birine
göre hesap yapılabilir. Kanal ebatlandırmasında
sürtünme, hız, statik geri kazanım ve eşdeğer
sürtünme metotlarından biri kullanılabilir.
Boru çapı hesaplamalarında ise hız ve
sürtünme metotlarından biri seçilebilir.


Kanal ve Boru Modellemesi
HVAC kanal ve boru sistemleri 3D modelleme
fonksiyonu ile oluşturulabilir. İstediğiniz
görünümler üzerinde tasarladığınız elemanları
tutamaklar yardımıyla çekiştirerek değişiklikleri
kolayca yapabilirsiniz. Değişiklikleri hangi
görünümde yaparsanız yapın tüm planlarınız, kesit
ve görünüşleriniz güncellenecektir.


HVAC/Elektrik Sistemi Tasarımı
HVAC sistemini üç boyutlu tasarlıyor ve çalışıyor
olmanız sayesinde hava akışı tasarımı, mevcut
hava akışı, mekanik zonlama vb. birçok durumu
renkli planlar ve yanlarında renk lejant’ları ile
görüntüleyebilirsiniz. Güç yüklemeleri, her bir
hacimdeki aydınlatma vb. için renklendirilmiş
şemaları yaratabilirsiniz.


Sistem Denetimcisi (Kritik Hat)
Sisteminizde yüksek basınç kaybı olan alanları
kolayca tespit edip, düzenlemeler yaparak ekonomi
ve verimliliği artırabilirsiniz. Bağlantı parçaları,
şekilleri ve yapılandırmalarını etkileşimli olarak
değiştirerek anında güncellenen basınç kaybı
değişimleri ve akış özelliklerini izleyebilirsiniz.
Revit MEP yazılımı tasarladığınız tüm sistemin, ana
hattın ya da branşmanların kritik hat hesaplarını
yapar.


Çakışma Kontrolü
Çakışma kontrolü sayesinde, tüm yapı modelini
tarayıp birbiriyle çakışan yapı elemanlarını
listeleyebilirsiniz. Örneğin taşıyıcı kirişler ile
kanallar arasında ya da aydınlatma armatürleri
ile havalandırma menfezleri arasında çakışma
taramaları yaptırılabilir. Böylelikle kirişten geçen
tesisat borularıyla karşılaşmazsınız ve proje
maliyetini artıracak hataların önüne geçmiş
olursunuz.


Otomatik Kanal Güzergâhı Tanımlaması
Kanalların, belirlenen iki nokta arasında kolayca
güzergâhlarının belirlenmesi ve sınırlamaların
yaratılması sağlanır. Otomatik kanal yolu
belirlerken, çoklu yol seçeneğini kullanarak
tasarımınız için en uygun kanal güzergâhını
seçebilirsiniz. Kanal güzergâhında kullanılacak
bağlantı tercihleri ve parçalarını belirleyebilirsiniz.


Mekanik Tesisat Borulama Sistemi
Tamamen 3 boyutlu parametrik modelleme
sistemini kullanarak tesisat sistemi
tasarımınıza göre yatay ve düşey boruları
otomatik olarak konumlandırabilirsiniz.


Herhangi bir yerde değiştirin, her yerde değişsin.
Revit MEP yazılımı Yapı Bilgi Sistemi tabanlı bir
yazılımdır. Entegre çift yönlü yapısı sayesinde
3D model ile tüm grafik ya da grafik olmayan
görünümler bağlantılıdır. Parametrik değiştirici
sayesinde metraj listesinde yapacağınız bir
değişiklik bile tüm planları, kesitleri, görünüşleri
hatta hazırladığınız tüm paftaların hepsini
otomatik olarak değiştirip güncel hale getirir.

Eğimli Boru ve Yükseklik Çevrimleri
Tüm sistemdeki eğimli boruların modelleri
endüstri standardı kodlar ile ayarlanır.
Tasarımınızda boruların ne kadar yükseleceği
eğim bilgisi girerek kolayca tanımlanır. Seçilen
birçok boru ve bağlantı elemanlarına eğimin
dağıtılması ve hesaplanması otomatik olarak
gerçekleşir. Manüel olarak boru eğimi hesaplaması
ve yükselme miktarının tahmini gerekmez.


Yangın Önleme Sistemi (Sprinkler Sistem)
Sezgisel “yangın önleme sistemi” aracı
sayesinde kolayca tasarım yapabilirsiniz.
Bileşenlerin boyutlandırması için parametreler
tanımlayabilir ve uygun yangın önleme
sistemini yaratabilirsiniz. Sisteme “sprinkler”
bileşenlerini yerleştirebilirsiniz ve otomatik
olarak borulama sistemi tasarım tanımlamaları
yapabilirsiniz. Yangın önleme sisteminizi
mekanik, elektrik ve tesisat sistemi tasarımınız
ile koordineli olarak kolayca yaratabilirsiniz.


Elektrik Panosu Dökümleri
Tasarımınızdan otomatik olarak elektrik panosu
dökümleri yaratabilirsiniz. Pano dökümleri
aracılığıyla ilgili şalt malzemesi yüklerini
dengeleyebilir ya da devreleri değiştirebilirsiniz.
Entegre panel devresi editörü aracılığıyla kolayca
panel devrelerini düzenleyebilirsiniz. Pano
listelerini normal Revit metraj listeleri ile aynı
şekilde biçimlendirebilir ve cihazları doğrudan
panel listelerinden değiştirebilirsiniz.


Aydınlatma ve Elektrik Devreleri
Elektrik devresi üzerindeki dirençleri izleyebilir,
devreye eklenmiş cihazları görüntüleyebilir ve
devre uzunluklarının doğrulamasını yapabilirsiniz.
Kablo tipi, voltaj aralığı, dağıtım sistemleri, aşırı
yükler ve dengesiz voltaj durumlarını önlemek için
talep katsayı faktörü tanımlayabilirsiniz. Hızlı ve
verimli şekilde cihaz boyutlandırması, panolar ve
beslemeleri, devre uzunlukları, cihaz sayısı için,
kesin hesaplamalar ile tahmini talep yüklerini
bulabilirsiniz.

Sistem Tarayıcı
Tanımlanmış sistem tipleriniz için model
sürekliliğini kolayca kontrol etmenizi sağlar. Sistem
tarayıcı ile dengesiz yükleri görüntüleyebilir,
sistemle bağlantısı yapılmamış başıboş
elemanları bulabilirsiniz. Tüm mekanik ve elektrik
sistemlerinizdeki elemanların, sistemle bağlantılı,
sistemin taşıdığı yüke göre optimum ölçüde
olmasını sağlarsınız. Revit MEP yazılımı makina
ve elektrik mühendislerinin tasarladıkları sistemin
doğru ve çalışır olduğundan emin olmalarını sağlar.

Otomatik Kablolama
Aydınlatma armatürleri için otomatik
kablolama elektrik cihazları ile panolar arasında
yapılandırılabilir. Çoklu devre seçimi, tasarımın
daha hatasız yapılmasını sağlar.
Aydınlatma Hesaplamaları
Mahallerde otomatik olarak aydınlatma seviyesi
hesaplanabilir. Mahallerin yüzeylerinin yansıtma
değerleri tanımlanarak, mahalde bulunan
aydınlatma armatürlerinin IES “Iluminating
Engineering Society” veri bilgileri girilerek belli bir
yükseklikteki yüzeyin ne kadar aydınlanacağına
yönelik otomatik hesaplamalar yapılabilir.

Hiç yorum yok: