Sayfalar

2 Ocak 2009 Cuma

Revit'in Çalışma Yapısı


Hemen Üretkenlik:

Autodesk Revit'in sezgisel kullanıcı arayüzü, Microsoft Windows standartlarına göre çalışır. Öğrenimi ve kullanımı kolaydır.
· Komutlar içerik duyarlı menülerdedir. Komut ezberlemeye gerek kalmaz.
· Değişikliklerin çoğu , çizim ekranında , nesne "grip"leri yardımıyla yapılır.
· Ölçüleri yapı geometrisine bağlıdır. Ölçüyü değiştirince geometri ona göre değişir.
· Parametrik yapısı nedeniyle, herhangi bir nesnede yapılan değişiklik, bağlantı nesleri de etkiler.Diyelim ki bir terminali duvardan 20 cm uzaklikta sabitlediniz. odanın boyutları değiştirildiğinde,yazılım terminalin yerini bu uzaklığı koruyacak şekilde günceller.
· Tasarım sürecinde gereken her veri, sadece bir kere girilir ve tüm süreç boyunca kullanılır. Aynı veriyi farklı dökümanlarda (görünüş,kesit,metraj, vs.) tekrar işlemeye gerek yoktur.


Parametrik Yapı Bilgi Sistemi

Autodesk Revit, paremetrik yapısı ve oluşturduğu Yapı Bilgi Sistemi sayesinde, dökümantasyon ve revizyon sürecindeki hamaliyeleri en aza indirerek, tasarıma daha fazla zaman ayrılabilmesini sağlar.

· Kesit, görünüş, metraj vb. dökümanlar Revit tarafından otomatik olara üretilir. Çalışma tüm bu dökümanlar üzerinde de yapılır.
· Çizimlerin hangi ölçekte hangi detayda görüntüleneceği kullanıcı tarafından belirleniz.
· Ölçüler geometri ile bağlantılıdır. Ölçüyü değiştirince geometri, geometriyi değiştirince ölçü değişir.
· Revit'te her pafta, her metraj listesi ,aynı bina veritabanının farklı yansımalarıdır. Alışık olduğunuz görünüşlerde çalışırken, Revit, bina için gerekli tüm veriyi toplar, Yapı Bilgi Sistemi içerisinde saklar ve projenin diğer tüm gösterimlerine yansıtır.
· Revit Paremetrik yapısı, yapılan her değişikliği (görünüşte, kesitte, metraj listesinde, paftada, kısaca nerede yapılırsa yapılsın), tüm dökümanlara iletir.
· Nesnelerin birbiriyle parametrik bağlantısı kullanıcı tarafından da tanımlanabilir. Bu da tasarım kararlarının korunmasını kolaylaştırır.
· Nesnelere atanmış malzeme bilgisi, görünüş, kesit ve detaylada istenilen renk ve tarama desenlerinin otomatik olarak görüntülenmesini sağlar.
· Metraj listelerei otomatik elde edilir ve modelle bağlantılıdır. Birinde yapılan değişiklik diğerine de yansı.
· Zamana bağlı proje aşamaları takip edilebilir.

Proje ve Döküman Yönetimi

Revit, uygulama çizimleri arasındaki koordinasyonu sağlar ve hataya yer bırakmaz. Modelden otomatik üretilen çizimler, yerleştikleri pafta ile bağlantılıdır ve yazılım tarafından yönetilir. Yanlış numaralanmış bir kesit, revizyon yapıldıktan sonra yenilenmemiş bir pafta, vb. hatalar Revit ile olanaksızdır.
· Projede yapılan her değişiklik, anında tüm dökümanlara yansıdığı için, tüm dökümanlar her zaman güncelliğini korur.
· Pafta ve çizim numaralamada bağlantı otomatiktir. Hiçbir kesit, görünüş, detay, yanlış çizim ya da pafta numarasına sahip olamaz.
· Çizim ölçeği değiştiğinde, tüm etiket ve ölçü yazılarının boyları otomatik ayarlanır.
· "Project Browser" arayüzü, projedeki tüm görünüş, pafta, blok, görselleştirme, vb. dökümanlara ağaç yapısı içerisinde erişimi sağlayara yönerimi kolaylaştırır.
· Şirket ve proje standartları, şablon dosyalar sayesinde kontrol edilebilir.

*Hatırlatma

Hiç yorum yok: